‎﮼ایرونی‌جماعت‌﮼ @irooni_jamaat

7,821 Likes63 Comments

میخ زیرتونه؟

30 Mar 2020

6,108 Likes37 Comments

🤦‍♂️

29 Mar 2020

5,802 Likes77 Comments

😂

28 Mar 2020

4,992 Likes11 Comments

😂🎉

19 Mar 2020

6,876 Likes87 Comments

☹️😂😂😂

17 Mar 2020

7,151 Likes39 Comments

بعد کرونا هرکیو توخیابون ببینم بغل میکنم🥴

14 Mar 2020

4,811 Likes39 Comments

خلاصه‌تر اینکه تپه‌ای باقی نمونده💩😂 دوستانونو‌ ‌تگ کنید

11 Mar 2020

8,799 Likes88 Comments

🤦‍♂️🤦‍♂️همزمان که پست و استوری میزارید چرا ماسک‌ کمه، خودتون تو راه شمالید؟ بیشعوری چیزی هستید؟

08 Mar 2020

7,248 Likes44 Comments

😂😂🤦‍♂️ دوستاتونو تگ کنید

28 Feb 2020

4,991 Likes50 Comments

😐😐🤦‍♂️بفرستید واسه دوستاتون رعایتتت کنید🦇🤦‍♂️

24 Feb 2020

7,151 Likes90 Comments

🤦‍♂️اسیر شدیم

23 Feb 2020

4,968 Likes21 Comments

مراقبت کنید🤦‍♂️🦇چند وقت تحمل کنید باهم دست ندید،روبوسی نکنید دوستاتونو تگ کنید

21 Feb 2020

4,859 Likes60 Comments

🙂🙃

20 Jan 2020

5,424 Likes53 Comments

🤦‍♂️🤦‍♂️

12 Jan 2020

4,715 Likes22 Comments

😔

12 Jan 2020